Transport i instalacja maszyn

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z przewożeniem, przenoszeniem, transportem oraz ustawianiem maszyn.

W ramach naszej oferty możemy wyróżnić:

– Przewożenie maszyn z miejsca na miejsce w obrębie jednego budynku
– Wywóz maszyn z zakładu, załadunek
– Rozładunek maszyn, wwiezienie do wewnątrz hali
– Ustawienie maszyny, wyważenie i uruchomienie w nowym miejscu
– Wykonanie fundamentu pod maszynę
– Kompleksowy przewóz całego parku maszynowego w nowe miejsce